Kabaty husaruhaz

A vállalkozásoknak és szigorúan vállalkozóknak, amelyekben a vállalatok gyúlékony anyagokkal dolgoznak, követelmény van egy kockázatértékelés és egy robbanásvédelmi dokumentum kidolgozására. Az ilyen dokumentumot a mûveletek megkezdése elõtt kell elkészíteni. Ezenkívül felül kell vizsgálni, de csak akkor lehet sikeres, ha a munkahely, a munkahelyi kiegészítõk vagy az ügynökség maga is jelentõs változásoknak, átalakításoknak vagy bõvítéseknek van kitéve.

A robbanásvédelmi dokumentum végrehajtásának kötelezettsége a gazdasági, tárgyi és szociális módszerrõl szóló, 2010. július 8-i törvény a robbanásveszélyes légterû munkahelyiségben történõ üzemeltetéssel kapcsolatos munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó minimumkövetelményekrõl (törvénykönyv, 138. , 2010, 93. tétel. Ezzel egyidejûleg a lengyel jogszabályokban foglalt kötelezettség az Európai Unióban érvényes új megoldás alapján került bevezetésre, ezért az ATEX-tájékoztatás 137. 1999/92 / EK irányelv. Kis követelmény, hogy javítsuk a munkavállalók bizalmának és egészségének védelmét a robbanásveszélyes légkör kockázataival szemben.A dokumentum fejlesztése végül mindenekelõtt a munkavállalók biztonságának és megfelelõ felügyeletének biztosítása, a robbanásveszélyes munkahelyeken. A megelõzõ intézkedéseknek elsõsorban a robbanásveszélyes légkör kialakulásának megakadályozásával, a robbanásveszélyes légkör gyújtásának megakadályozásával és a robbanás káros hatásának korlátozásával kell kapcsolódniuk.A robbanásvédelemrõl szóló dokumentumnak minden esetben információt kell tartalmaznia a robbanásveszélyes légkörök azonosításáról, a robbanásveszély elõfordulásának megelõzésére hozott intézkedésekrõl, a potenciálisan robbanásveszélyes munkahelyek listájáról, arról, hogy mind a munkaállomások, mind az eszközök és a biztonsági berendezések közösek a biztonsági elvekre. .