Fizioterapeuta es adopenztar

Valamennyi adófizetõ köteles az áru eladását rögzíteni, továbbá a regisztrációs pénztárgép segítségével segítséget nyújtani, és tökéletesen tisztában van azzal, hogy milyen részletes követelményeknek kell megfelelniük a tárgyalt eszközök birtokában. Az egyik ilyen követelmény a pénztárgép szükséges idõszakos mûszaki ellenõrzése. Tehát mi történik, milyen mértékben kell végrehajtani? Milyen jellemzõkkel rendelkezik a pénztárgép és a mûszaki felülvizsgálat? Errõl az alábbiakban.

A HÉA-törvény értelmében a pénztárgépeket rendszeres mûszaki ellenõrzésnek kell alávetni. A dátumot követõen ez az idõ meghosszabbodott. Ez a felülvizsgálat megfelelõ szolgáltatáson keresztül történik. 2008. december 1-je elõtt a pénztárgépek mûszaki ellenõrzése éves határidõre korlátozódott. A meglévõ jogi aktusok lényegében a pénztárgépeket kétévente technikai felülvizsgálatnak kell alávetni az adóztatás vagy a felülvizsgálat során. Sikeresen, ha az adóalany nem teljesíti azt a rendelkezést, amelyre szankciók vonatkoznak. Ez magában foglalja többek között azt a lehetõséget, hogy az adófizetõre bírságot szabjanak ki az adószegés miatt, mivel az a kérdés, hogy a pénztárgépet ne tegye le az idõszakos felülvizsgálatnak, olyan, mint a könyv helytelen vezetése. Az ilyen indoklás a 61. § 3. k.k.Olyan esemény jön létre, melynek kezébe egy ilyen felülvizsgálat elvégzése gondolkodik? Természetesen a példa pillanatának figyelése az adófizetõknek, és nem az oldalnak. A pénztárgép tulajdonosának értesítenie kell a szolgáltatást a kapcsolódó felülvizsgálati idõpontban. A jegyiroda szolgája viszont a 31. § (1 bekezdésének megfelelõen. A pénztárgépekrõl szóló rendelet 4. cikke értelmében az értesítéstõl számított 5 napos idõszakban kötelezõen ellenõrizni kell a pénztárgépet.Az adófizetõnek is emlékeznie kell arra, hogy a kötelezõ pénztárgép-ellenõrzés határidejének elmulasztása szükségessé teszi a kedvezmény visszatérítését a vásárlás napjától. Az adófizetõkre ilyen büntetések vonatkoznak, akik az áruk / szolgáltatások eladásának megkezdésétõl számított hároméves idõszakban nem végezték el a pénztárnak a mûszaki ellenõrzésre vonatkozó értesítését a jó határidõn belül.Összefoglalva, érdemes emlékeztetni arra, hogy a felhasználó felelõs a felülvizsgálat idõpontjának megõrzéséért.