Fiskalis nyomtato 2018

Az Elzab fiskális nyomtatók az üzletekben használt eszközök. A termékek kiskereskedelmi értékesítésébõl származó bevételeket regisztrálják. A nyomtató használata figyelembe veszi a jövedelemadó és a HÉA benyújtásának pontját. Ahhoz, hogy ezt a nyomtatót a joggal együtt használhassa, jóváhagyásra van szükség. A fiskális nyomtató nem tud csatlakozni számítógéphez, ez a rész megkülönbözteti azt a pénztárgéptõl. Túl fontos, hogy regisztrálja a bevételeket a számítógépen, és nyomtassa ki õket.

Ez a nyomtató általában RS-232 és USB csatlakozókat használ. A nyomtató mûködtetéséhez nem szükséges jóváhagyási program. Ez a nyomtató gyártójának webes részén áll rendelkezésre. Jelenleg a közeli állapotban hitelesített fiskális nyomtatók modelljei fontos kommunikációs portként használják az RS-232 portot. Ezzel ellentétben az USB-portok úgy vannak összeállítva, hogy az operációs rendszerben virtuális soros portként legyek nyilvánvalóak. A fiskális nyomtatót használó eladóknak túl sok a napi költségvetési jelentés. Ez a jelentés a nyomtató javíthatatlan fiskális memóriájában van regisztrálva. A fiskális nyomtató túl nagy feladatot jelent ahhoz, hogy a szupermarketben és a vezérlési tekercsben lévõ ügyfelek fiskális bevételeit nyomtassa. A tekercsek másolatait archiváljuk. A termék eladását követõen a fiskális átvételi elismervényt az ügyfélnek kell megadni. A fiskális tekercsek másolatát a termék értékesítõjének 5 évig kell tárolnia. Az elektronikus szerepkörben megadott dokumentumok másolatai is tárolhatók a számítógépen. A pénzügyi nyomtató egy kicsit jó használni. A nyomtató dobozában van egy kézikönyv, amely a nõ használatának célját szolgálja. A fiskális nyomtatók hátránya, hogy a nyomtatott bevételek nem jó minõségûek, mert rövid idõ elteltével a nyomtatott betûket le kell mosni. A pénzügyminiszter 2013. március 14-i rendelete (törvénykönyv, 363. tétel a pénztárgépek tekintetében ajánlatos legalább kétévente elvégezni a pénzügyi eszközök mûszaki ellenõrzését. Az adóalanyok kérhetnek segítséget egy adónyomtató számára.