Az ajto gyartasi folyamata

Nyilvános létesítményekben és a különbözõ munkaügyi irodák helyén biztonsági kapcsolókra van szükség. Példaként szolgálnak a jól mûködõ korai figyelmeztetõ rendszer elemeirõl, a legtöbb esetben a robbanás- és tûzvédelmi berendezésekrõl. Nekik köszönhetõen elkerülhetõ a tragédia.

A biztonsági kapcsolók sokféle típusba rendezõdnek, és sokféle módszerrel használhatók.Különálló szelepekkel ellátott biztonsági kapcsolók hasznosak az ártalmatlanítás során, melyeket a toló- és dönthetõ ajtókban is sikeresen lehet használni. A megjelenésen vagy a berendezésen is szervezhetõk. A biztonsági védõburkolatokhoz speciális szelepekkel felszerelt biztonsági kapcsolók is tartoznak. a fedõlapok készíthetõk, míg az üzemeltetés során a készülékek megfelelõen szerelhetõk, mert tárgyuk a berendezések üzemeltetésének biztonsága.A biztonsági munkával rendelkezõ pozíciókapcsolókat mindkét gép robbanásvédelmére használják, mikor és építéskor. Az egyesítés célja a hagyományos uniós irányelvekbõl származik.Egy másik típus a vészleállító vonali kapcsolók. Olyan szervezetekbe és eszközökbe szerelték fel, amelyeket nem lehet eltávolítani a levehetõ gépfedélek használatával. A vészleállító vezeték kapcsolók, szemben a helyzetkapcsolókkal, hajlamosak az e-stop funkcióra minden vezetékhosszon kiváltani.A biztonsági kapcsolók típusa megszakítók is, hogy ellenõrizzék az öv elszabadulását és az övfeszültséget. A használt anyagokat olyan eszközökben fogyasztják, amelyeket az anyagok átvitelére használnak. Feladatuk az övfeszültség mértékének ellenõrzése. Ha az öv megfelelõen meg van feszítve, a kapcsoló be van kapcsolva.